Aktuellt

Här kan du gå in och läsa vad som händer i företaget och de olika fastigheterna. Du har även tillgång till digitala versioner av de nyhetsbrev som brukar komma med hyresavierna.

Nyhetsflöde

Vi har haft en vattenläcka på Kristinehöjdsgatan, den ska nu vara åtgärdad. Tveka inte att höra av dig till oss om du fortfarande upplever några problem!

Under vecka 33 och 34 bjuder förvaltningen alla hyresgäster på kaffe och tårta för att uppmärksamma att företaget fyller 50 år i år. I samband med firandet delar vi även ut gratis brandfiltar till alla hyresgäster. Vilket datum vi firar vid just din fastighet har du fått information om i ditt brevinkast. Det finns även information uppsatt i trapphuset. Är du osäker på vilket datum som gäller för din fastighet kan du kontakta oss på lovgren@glbygg.se. Vi hoppas att vi syns!

Företaget har genomfört ett byte av fastighetsprogram. Avierna under kommande månad, som delas ut någon gång runt den 15:e juni, kommer därför se lite annorlunda ut men såväl autogiro som e-postavier ska fungera precis som vanligt.

Installationen av öppen fiber i samtliga fastigheter är nu klara. Vill du beställa eller byta leverantör kan du gå in på www.bredbandswebben.se.

Vi har nu fått besked från leverantören av öppen fiber att preliminär inkoppling kommer ske 21-23 april 2021.

Så fort vi får besked från leverantören kommer vi meddela när övergång till öppen fiber kommer ske; troligtvis blir det i maj – juni.

Under rådande coronapandemi är det viktigt att vi alla hjälps åt så gott vi kan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du som tillhör någon riskgrupp behöver hjälp i vardagen rekommenderar vi dig att höra av dig till Röda korset i Göteborg, som organiserar volontärer. Läs gärna mer om det här.

Vi har nu antagit Huskurages policy mot våld i nära relation. För oss på Gunnar Lövgren Byggnads AB är det oerhört viktigt att alla ska kunna känna trygghet i sitt eget hem. Läs gärna mer här om vårt engagemang i frågan.

Från och med den 1:a oktober 2019 har reglerna kring andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten blivit hårdare. Vi rekommenderar alla våra hyresgäster som planerar att byta sin lägenhet eller hyra ut den i andrahand att läsa om de nya reglerna här för att försäkra sig om vad som gäller.

Vi har nu avslutat postboxen och använder istället Kristinehöjdsgatan 10, 412 82 Göteborg som både besöks- och postadress. Du som hyresgäst kan precis som vanligt även mejla, ringa eller lämna post genom brevlådeinkastet på dörren till vårt kontor om du hellre föredrar det.

Vi har nu gjort en rejäl uppdatering av vår hemsida och hoppas att du som hyresgäst ska tycka att den nya hemsidan är enklare att använda. Hör gärna av dig till oss om du har några tips på förbättringar!

Vi har nu sammanställt resultatet från frågan om öppen fiber i fastigheterna. Majoriteten av de som svarat är nöjda med dagens lösning.

Vi delar ut en fråga om öppen fiber till samtliga hyresgäster i Göteborg. Var snälla och lämna in svarstalongerna, så att vi vet hur ni vill ha det.

De kommande dagarna delar vi ut en hyresgästenkät till samtliga hyresgäster i Göteborg. Var snälla och svara på den! Den är helt anonym och vi använder oss av era svar när vi planerar vårt arbete de kommande åren.

Hyresförhandlingarna för 2016 och 2017 är nu klara. Den nya hyran gäller från 1/4 och framgår av nästa hyresavisering. 
Överenskommelsen innebär att det inte blir någon retroaktiv hyra.

Nu har vi flyttat kontoret!
Vi ber om ursäkt för eventuella fördröjningar, det tar oss ett par dagar att packa upp allt på nya stället.

Vi flyttar vårt kontor till Kristinehöjdsgatan 10 under april månad.
Vi kommer sätta upp lappar när flytten genomförs. Postboxen blir densamma; det är bara besöksadressen som ändras.

Vår fastighetsförvaltare Jan Boman och vår bostadsuthyrare Jane Boman går båda i pension 2015-03-31.
Efter detta datum kommer det vara Göran Lövgren eller Lena Lövgren som svarar när ni ringer in till oss.

Tack för era svar på vårens enkätundersökning!
Vi fick en mycket positiv respons av er och är mycket stolta över att vi tillhörde de tre fastighetsbolag i vår storlek som fått högst betyg av sina hyresgäster. Ni kommer få en sammanfattning av resultatet i er fastighet i samband med nästa utskick av hyresavier, sedan ska vi fördjupa oss i era svar för att se vad vi bör prioritera de kommande åren.

Vår fastighetsskötare Pelle slutar sin anställning hos oss 2013-10-31.
Från och med 2013-11-01 kommer Hans Hallén, Halléns Fastighetsservice AB, fungera som fastighetsskötare. Han finns på bild i trapphuset. Felanmälan görs dock till oss som vanligt; allra enklast via serviceanmälan här på hemsidan.

På senaste hyresavierna ville vi hjälpa er med de officiella lägenhetsnumren och lät dem därför skrivas ut på avierna. Tyvärr visade det sig att något är galet i vårt fastighetsprogram, så siffrorna som skrivits ut på avierna stämmer inte. Behöver du ditt lägenhetsnummer, gå ut och titta på din lägenhetsdörr. Det står längst upp till höger eller vänster, är fyrsiffrigt och börjar med en etta. På motsatt sida längst upp står det nummer du använder när du pratar med oss. Det är oftast tvåsiffrigt.

Nu kan du anmäla dig direkt till autogiro för hyran hos oss via din internetbank. 
Ange ditt lägenhets-/objektsnummer som betalarnummer. Anmäler du dig senast den 20:e i månaden drar vi din hyra automatiskt den sista i samma månad.

Årets hyresförhandling är avslutad. Ny hyra framgår av utsända avier.

Tack för att ni svarade på vår enkätundersökning!
Med januariavin har ni fått en redovisning av resultatet per fastighet.
Vi kommer ägna 2012 åt att bearbeta resultatet och planera vårt löpande arbete efter era önskemål.

Resultatet från höstens enkät har kommit.
Vi tackar alla hyresgäster för att ni ställt upp och svarat på frågorna. Det gör att vi får en bra bild av vad ni är nöjda och mindre nöjda med och vi har nu ett gott underlag för att se vad vi ska lägga resurser på framöver. 
Vi är mycket glada över resultatet. Totalt sett har vi fått bättre betyg än vid förra undersökningen. Vi kommer nu analysera svaren och återkopplar per brev till er så snart vi kan.

Nu har även Norra Gubberogatan och Mintensgatan tillgång till minst 17 kanaler via Telias kabel-TV-nät.

Vi går idag över till Telia som leverantör av kabel-TV i fastigheterna Götabergsgatan, Kristinehöjdsgatan, Munkebäcksg/Colliandersg och Påskbergsgatan.
Ni behöver göra en ny kanalsökning på TV:n, det är samma kanaler som tidigare med något tillägg. Behöver ni hjälp med kanalinställningen kan ni kontakta vår fastighetsskötare.

Alla hyresgäster har fått de lägenhetsnummer som gäller enligt nya lägenhetsregistret. De sätts upp på lägenhetsdörrarna under veckan. För mer information om lägenhetsregistret, se www.lagenhetsregistret.se
Alla hyresgäster har nu tillgång till fiberanslutning i sina lägenheter.

Fibern planeras gå igång idag eller imorgon på Norra Gubberogatan, Kristinehöjdsgatan och Påskbergsgatan. 
Munkebäcksgatan/Colliandersgatan är preliminärt helt färdig 22 maj, Mintensgatan 29 maj.
Information om Olivedalsgatan och Götabergsgatan kommer senare.

Under våren och försommaren kommer Telia dra in fiber i samtliga våra fastigheter.
Vi skall ha informationsmöten tillsammans med Telia; lappar om datum och lokal kommer anslås i trapphusen.

Denna broschyr reder ut vad som är sant och inte kring de rykten om chockhöjning av hyror som cirkulerat den senaste tiden.

Samtliga fastigheter är nu energideklarerade. Resultatet kommer anslås i trapphusen. Alla fastigheter håller sig på rimliga nivåer.

Vi har genomfört radonmätningar i alla fastigheter. Samtliga lägenheter i beståndet ligger långt under gränsvärdena.

I den här broschyren kan du läsa om smarta energispartips från Fastighetsägarna.

Vi står oss väl i jämförelse med andra fastighetsägare i Göteborg.
22/11 hade AktivBo en träff för de fastighetsägare i Göteborgsområdet som genomfört enkäter under 2007. 
AktivBo delade upp företagen i olika storleksklasser och nominerade de företag som fått bäst resultat i fem olika delområden. I tre områden, ”Ta kunden på allvar”, ”Hjälp när det behövs” och ”Rent & snyggt”, hörde vi till de nominerade. Det tar vi som ett mycket gott betyg.
Vi fortsätter arbeta aktivt med de svar vi fick från er. En del av era synpunkter har vi redan åtgärdat, andra kommer längre fram.

​Efter mer än 30 år hos oss går Berith Tillberg i pension 1 juli.
Vi tackar henne för alla år hon stöttat oss och önskar henne all lycka framöver.
Efter semestern kommer det oftast vara Göran Lövgren som svarar i telefonen när ni ringer. Berith har successivt satt in honom i arbetet och hon har lovat att finnas tillgänglig om det trots allt skulle uppstå något frågetecken.​

Vi har fått resultatet från den hyresgästenkät vi skickade ut i slutet av mars. Enkäten sköttes av AktivBo och vi genomförde den tillsammans med ett stort antal andra hyresvärdar i Göteborg.
Ett stort tack till alla våra hyresgäster för att ni slöt upp och svarade så mangrant på enkäten! Det gör att vi fått mycket material att analysera och att vi kan använda resultatet som underlag för vår förvaltning av fastigheterna.
Ni kommer få en första rapport i samband med hyresaviutskicken i juni.