Byte

Om du har beaktansvärda skäl kan du byta din lägenhet. Skälen kan exempelvis vara att dina familjeförhållanden ändrats, att ekonomin väsentligt förändrats, att du fått arbete på annan ort eller liknande.

Information

När du hittat någon du vill byta lägenhet med lämnar du in en ansökan om byte till oss. Ladda ned blanketten själv eller ring oss, så skickar vi den till dig. Om det är ett kedjebyte, ladda ner och fyll i bilagan också. Du behöver dessutom fylla i denna uppsägningsblankett för att bytet ska kunna genomföras.

Vi prövar både om skälen till bytet är rimliga och om den som vill ta över din lägenhet är en person vi kan godta som hyresgäst. Handläggningstiden är ca 4-6 veckor från det att vi fått in alla handlingar. Kontakter tas med den andra partens hyresvärd.

Vi följer hyresnämndens gällande praxis och de riktlinjer för lägenhetsbyten som Fastighetsägarna tagit fram i samarbete med SABO. Läs gärna ”Hyresgästens guide till lägenhetsbyte” från Fastighetsägarna, som ger en bra översikt över vad som gäller.

Observera att från och med den 1:a oktober 2019 har reglerna kring lägenhetsbyten blivit hårdare; bland annat har straffen för köp och försäljning av förstahandskontrakt skärpts. Läs gärna mer om de nya reglerna här.