Vid utflyttning

Vid flytt är det lätt att glömma en del saker. Här har vi samlat det viktigaste att tänka på vid utflyttning. Vi önskar dig stort lycka till i framtiden och tack för din tid hos oss!

Information

Vill du flytta från din lägenhet gäller tre månaders uppsägningstid från närmaste månadsskifte. Vi vill ha din uppsägning skriftligt. Du har ett fält på baksidan av ditt hyreskontrakt, eller så kan du använda vårt eget formulär. Om det är ett dödsbo gäller en månads uppsägningstid, förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa olika intressenter din lägenhet. Strax före du flyttar gör vi en besiktning av lägenheten. Den görs för att kontrollera lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in. Vid besiktningen skiljer vi på åverkan som du kan bli skyldig att ersätta och normalt slitage. Exempel på åverkan är borrhål i väggar, märken och hål i dörrar eller målning och tapetsering som inte utförts hantverksmässigt. Som slitage räknas sprickor i väggar och tapeter efter sättningar i huset, nyansskillnader i tapeter och målning, avmattning med mera.

När du flyttar ska du lämna lägenhet och förråd i välstädat skick. Glöm inte balkongen, om du har en sådan. Använd gärna Fastighetsägarnas broschyr Tips inför flytten som checklista, både när du städar och som stöd för annat du måste tänka på.

Det sista du gör är att lämna alla nycklar. Det bästa är om du kommer upp på vårt kontor, då får du också en kvittens på vad du lämnar. Ibland är det inte praktiskt möjligt, då löser vi det gemensamt så smidigt som möjligt.

Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast klockan 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag har du tillgång till lägenheten till klockan 12.00 nästföljande vardag. Så säger lagen, men om den som flyttar in och den som flyttar ut är överens kan de gemensamt bestämma en annan tidpunkt. När du flyttar ska alla inventarier som tillhör bostaden, exempelvis hatthylla och innerdörrar, finnas tillgängliga i lägenheten.

Till sist en liten påminnelse: glöm inte allt annat praktiskt runt din flytt. Beställ adressändring, flytta telefonen och säg upp elabonnemanget.

Återigen; lycka till i nya bostaden och tack för din tid hos oss!