Historia

Vi är ett familjeföretag som äger och förvaltar sju fastigheter runtom i Göteborg, samt några i kranskommuner. Vi vill att du som hyresgäst ska känna dig stolt över att ha oss som hyresvärd!

Vår berättelse

Vi, Gunnar Lövgren Byggnads AB, startade vår verksamhet 1972 som ett entreprenadföretag vars verksamhet var inriktad på nybyggnads-, ombyggnads- och reparationsarbeten. Genom åren köpte vi ett antal bostadsfastigheter i centrala Göteborg. 1992 tog vi över förvaltningen av dessa själva.

Våren 2004 genomförde vi ett generationsskifte. Detta medförde att fastigheterna delades upp på tre olika fastighetsbolag. Idag finns tio fastigheter i vårt bestånd, varav sju i centrala Göteborg. Alla i centrala Göteborg är ombyggda under 80- och 90-talet. Samtliga fastigheter har attraktiva lägen och är i gott skick.

2005-2006 byggde vi vindslägenheter på Götabergsgatan 28. Dessa stod klara april – maj 2006. 2010 byggde vi vindslägenheter på Påskbergsgatan 6. Dessa blev färdiga i början av 2011.

Företaget drivs nu i andra generationen inom familjen. Verksamheten präglas av kvalitetsmedvetenhet, god service och långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Vi har ett gott renommé både hos andra fastighetsägare och hos hyresgästföreningen.

Vid de hyresgästenkäter som hyresgästföreningen skickat ut till hyresgäster i västra Sverige har våra hyresgäster gett oss en framskjuten placering. Vi genomför själva enkäter regelbundet i samarbete med AktivBo för att kvalitetssäkra vår förvaltning. Den senaste genomfördes senhösten 2017.

Vår ambition är att våra hyresgäster skall trivas och vara nöjda med oss som hyresvärd, samt att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att både vi och våra hyresgäster är nöjda. Vår vision är att vara en omtänksam, trygg och personlig hyresvärd som tar ansvar för miljö och social hållbarhet.