Andrahandsuthyrning

Om du har beaktansvärda skäl kan du få tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand. Sådana skäl kan exempelvis vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller samboprövning.

Information

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Ladda ned blanketten och skicka in till oss, eller ring oss så skickar vi den. Handläggningstiden är cirka fyra veckor från det att vi fått in alla handlingar. Vi följer de riktlinjer som Fastighetsägarna tagit fram i samarbete med SABO.

Glöm inte att skicka med de handlingar som ska bifogas med ansökan; personbevis, studie- eller arbetsgivarintyg, andra-handskontrakt med mera. I andrahandskontraktet måste du tydligt skriva vad förstahandshyran är. Du ska även specificera eventuella tilläggskostnader så som elförbrukning och/eller bredbandskostnad; endast faktisk kostnad är tillåten som påslag. Hyr du ut möblerat får du ta ut MAX 15 % i hyrespåslag på förstahandshyran. Högsta påslaget är om du har extremt värdefullt möblemang; 10 % är vanligare som påslag. Vi godkänner inte kontrakt som tar ut oskäliga hyror av andrahandshyresgästen. Tänk på att du som förstahands-hyresgäst riskerar att bli av med lägenhetskontraktet om du tagit ut en för hög hyra av din andrahandshyresgäst.

Om du planerar att åka utomlands under uthyrningsperioden behöver du även fylla i och lämna in den här fullmaktsblanketten där du ger fullmakt åt någon hemma i Sverige att företräda dig gentemot oss.

Om du vill kan du använda Fastighetsägarnas kontraktsmall för avtalet mellan dig och din andrahandshyresgäst. Vill du sambopröva med någon ska du och din blivande sambo också fylla i och skriva under ett intyg om provsamboende.

Vill du veta mer kan du läsa ”Hyresgästens guide till andrahandsuthyrning”; en broschyr från Fastighetsägarna som tar upp det mesta runt andrahandsuthyrning.

Observera att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Upptäcker vi att någon av våra hyresgäster hyr ut i andra hand utan vårt tillstånd ser vi det som en grund för uppsägning av hyresrätten. Från och med den 1:a oktober 2019 har reglerna kring olovlig andrahandsuthyrning blivit hårdare; bland annat har du som hyr ut olovligen i andra hand numera ingen chans till rättelse. Läs gärna mer om de nya reglerna här.

Tänk på att det är du som förstahandshyresgäst som är ansvarig gentemot oss för lägenheten. Om hyran blir sen eller om din andrahandshyresgäst eller hens gäster stör omkringboende är det du som ansvarar för det.